WNW Nederland

WNW Nederland is vanaf 1 oktober 2020 ondergebracht bij HST Energy, onderdeel van F&B Group. We blijven onze diensten, zoals onderhoud service, aanbieden. Ook vindt het bladonderhoud zijn plek binnen F&B Group, nu onder de naam F&B Blade Services. Eerder bekend onder de naam Multi Blade Service. Hieronder vind je het persbericht over de overname.

F&B Group neemt WNW over van Eneco

Eneco is voornemens om per 1 oktober 2020 dochterbedrijf WNW te verkopen aan F&B Group. Hierover hebben de bedrijven overeenstemming bereikt. WNW is in Nederland één van de grotere spelers in het verzorgen van service en onderhoud aan windturbines.

WNW zet zich sinds 1993 in voor de realisatie en service & onderhoud van windturbines. Het bedrijf verzorgt het volledige onderhoud van een groot aantal onshore windmolenparken in Nederland. De windactiviteiten van WNW sluiten goed aan bij de activiteiten van F&B Group dat met deze overeenkomst voortaan een compleet dienstenpakket aanbiedt ten aanzien van de installatie, service en onderhoud en demontage van windturbines.

De windmolenparken en projecten waar WNW actief is, kunnen blijven rekenen op de betrouwbare dienstverlening van WNW opererend vanuit en onder de naam F&B Group. Het bedrijf blijft ook werken vanuit Friesland en alle medewerkers kunnen mee naar F&B Group.

Sjoerd Bartlema, directeur F&B Group: ‘Onze missie is om op een maatschappelijk verantwoorde wijze de aarde duurzamer achter te laten. Dit doen we door het meeste rendement te halen uit de wind: qua energie en resultaat. Door onze decennialange ervaring binnen de windturbinesector weten we projecten gestructureerd, veilig en op tijd uit te voeren. Met de overname van WNW verwelkomen we acht windexperts en breiden wij onze kennis en kunnen uit, in het bijzonder op het gebied van bladonderhoud. Als geheel, samen met onze opdrachtgevers, gaan we ons inzetten voor een verdere groei van windenergie.’

Cees de Haan, directeur Eneco Solar & Wind: ‘Eneco speelt een toonaangevende rol in de verduurzaming van de energievoorziening in Nederland en daarbuiten. Niet in de laatste plaats door grootschalige ontwikkeling en exploitatie van windparken op land en in zee. Voor het onderhoud van haar windparken kiest Eneco bij voorkeur voor strategische samenwerking met gespecialiseerde partijen. Door WNW onder te brengen bij F&B Group, wordt WNW onderdeel van zo’n gespecialiseerde partij en kan zich als onderdeel van F&B naar de toekomst toe optimaal blijven doorontwikkelen.’

WNW Nederland
Multi Blade Service WNW Nederland