Veertien grootste partijen in windsector starten onderzoek naar delen veiligheidslessen binnen sector

F&B Group start, samen met de dertien andere grootste partijen in de windsector, een onderzoek naar veiligheidslessen binnen de sector. Het doel is om veiligheidsincidenten te voorkomen. Lees het persbericht van de NWEA hieronder.

Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen. Ook binnen bedrijven in de windsector is dit een waarheid. Er gebeuren soms incidenten en deze worden vervolgens binnen het bedrijf besproken om van te leren. Zo voorkomen we al dat veel incidenten nog een keer gebeuren. Maar soms kunnen dezelfde incidenten ook gebeuren bij andere bedrijven.

Op dit moment is er echter geen goed systeem voor het delen van de lessons learned van deze incidenten tussen de verschillende bedrijven in de windsector. Tijdens de eerste NWEA veiligheidsmiddag op 11 februari is er een belangrijke stap gezet door de veertien grootste partijen* in de windsector om dit nu wel mogelijk te gaan maken.

Intentieverklaring en aftrap onderzoek

Geinspireerd door dit verhaal zijn meteen de eerste stappen gezet. De 14 betrokken partijen ondertekenden een intentieverklaring waarin zij aangeven verder te onderzoeken hoe we de lessons learned van incidenten binnen de windsector kunnen delen. Een belangrijke eerste stap om dit nu daadwerkelijk mogelijk te gaan maken.

Na de ondertekening was er meteen de aftrap van het onderzoek. De middag is gebruikt om in kaart te brengen hoe de verschillende bedrijven de samenwerking voor zich zien, wat ze kunnen en willen delen en hoe ze dat willen doen. De informatie die hieruit is gekomen wordt de komende weken uitgewerkt tot een plan van aanpak voor het onderzoek. Dit zal als basis dienen voor een aantal werksessies de komende maanden waarin de details van de samenwerking verder vorm zullen krijgen. Naar verwachting is het onderzoek over drie maanden afgerond waarna de volgende stappen gezet zullen worden richting het daadwerkelijk delen van de informatie.

*De verklaring is ondertekend door: NWEA, Certion, Deutsche Windtechnik, Eneco, Enercon, EWT, F&B Group, Nordex, RWE, Siemens Gamesa, Topwind Consultancy, Vattenfall, Ventolines & Vestas. Het onderzoek is een initiatief van de NWEA Wind op Land Subcommissie Veiligheid & Gezondheid.

Samen kunnen we meer

Wij zijn de F&B Group

Wij staan zij aan zij met onze opdrachtgevers, delen onze kennis met hen en durven stappen te nemen om de efficiëntie en de beschikbaarheid van de windturbine zo hoog mogelijk te laten zijn.

Lees verder